Welcome to visit

BAOHUI SCREW POWER BIT INC.

➽ A:No.50-9, Shuwang Rd.,Dali Dist., Taichung City 412,Taiwan

➽ T:+ 886 – 4 – 24071107

➽ F:+ 886 – 4 – 24073063

➽ M:baohui@corking.tw

BAOLAI TOOL CORP.

➽ A:No.50-10, Shuwang Rd.,Dali Dist., Taichung City 412,Taiwan

➽ T:+ 886 – 4 – 24070939

➽ F:+ 886 – 4 – 24073719

➽ M:baolai@corking.tw